Sarajevo 1958
Dates:
Note:
Source: The Chess Library archive files
  Opp                      
Player Ivk Mar Mat Tri Eli Rab Sok Koz Sma Lok Puc Rel Grand Total
Ivkov B. xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 7
Maric R. 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 6.5
Matulovic M. 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 6.5
Trifunovic P. 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 6.5
Eliskases E. 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 6
Rabar B. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6
Sokolov V. 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0 0.5 1 0.5 1 5.5
Kozomara V. 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 5
Smailbegovic 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 5
Lokvenc J. 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0.5 1 4.5
Puc S. 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 4
Rellstab L. 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0.5 xxx 3.5
Grand Total 4 4.5 4.5 4.5 5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 66
Verified:
Confidence level:
2006 The Chess Library