Wellington 1978
Dates:
Note:
Source: E. Bauza Mercere
  Opp                        
Player Qui Tor Mas Sar Gre Sha Sma Cha Car Sam Shi Sur Sut Grand Total
Quinteros M xxx 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Torre E 1 xxx 1 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0 1 1 0.5 8
Mascarinas R 0.5 0 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0 1 1 7
Sarapu O 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0 1 1 1 0.5 0.5 7
Green E 0 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 6
Sharif M 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 1 0 0.5 6
Small V 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0 1 0.5 0.5 0 1 6
Chandler M 0 0.5 0 1 0 0.5 1 xxx 0 1 0 1 0.5 5.5
Cardoso RT 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1 xxx 0.5 0 1 1 4.5
Sampouw J 0 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 xxx 1 0 0.5 4.5
Shirazi K 0 0 1 0 0 0 0.5 1 1 0 xxx 1 0 4.5
Suradiradja H 0 0 0 0.5 0.5 1 1 0 0 1 0 xxx 0.5 4.5
Sutton R 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0.5 xxx 4.5
Grand Total 2 4 5 5 6 6 6 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 78
Verified:
Confidence level:
2007 The Chess Library