Vrsac 1981
Dates:
Note:
Source: E. Bauza Mercere
  Opp                                
Player Sax Sme Pet Cam Kur Mat Fta Pop Vel Cha Nik Raj Ceb Vel Kap Sim Grand Total
Sax G xxx 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 11.5
Smejkal J 0.5 xxx 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0 1 1 1 11
Petrosian T 0.5 0 xxx 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 10
Campora D 0 0 0 xxx 0 1 1 1 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 8.5
Kurajica B 0.5 0 0 1 xxx 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8.5
Matulovic M 0.5 0.5 0 0 0.5 xxx 0.5 0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 8.5
Ftacnik L 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 xxx 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 8
Popovic P 0 0.5 0.5 0 0.5 1 0 xxx 0 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 7.5
Velimirovic D 0 0 0 1 0 0 0.5 1 xxx 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7.5
Chandler M 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 xxx 0 0.5 1 0.5 0.5 1 7
Nikolic Pr 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 1 xxx 1 1 1 1 0 7
Rajkovic D 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0.5 1 1 7
Cebalo M 0 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 xxx 0.5 1 1 6.5
Velickovic S 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0.5 1 6
Kapelan M 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 xxx 1 4.5
Simic S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 xxx 1
Grand Total 3.5 4 5 6.5 6.5 6.5 7 7.5 7.5 8 8 8 8.5 9 11 14 120
Verified:
Confidence level:
2007 The Chess Library