Pristina 1972
Dates: November 11 - 23
Note:
Source: Shakmatna Misl 1/1973 p.11, Sahovski Glasnik 1/1973 p.34-35
  Opp                        
Player Ost Min Min Iva Ios Ili Vul Cet Bay Dzh Bok Lym Grand Total
Ostojic xxx 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Minic 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 8.5
Minev 0.5 0.5 xxx 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 8
Ivanovic 0 0.5 0 xxx 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 7.5
Joksic 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 1 1 1 0.5 1 1 7.5
Ilijevski 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0 1 0.5 1 0 1 5.5
Vulevic 0 0 0.5 0 0 1 xxx 0 1 1 1 1 5.5
Cetkovic 0 0 0 0 0 0 1 xxx 0.5 0 1 1 3.5
Bujupi 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 xxx 1 1 0.5 3.5
Djurdjehalo 0 0 0 0 0.5 0 0 1 0 xxx 1 1 3.5
Bozovic 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 xxx 1 2
Lyman 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 xxx 1
Grand Total 1 2.5 3 3.5 3.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 9 10 66
Verified: 1/24/2010
Confidence level: 4
2009 The Chess Library